تکان – ضربه ارسال تصویر ازدواج تحقیقات

تکان – ضربه: ارسال تصویر ازدواج تحقیقات استفاده اطلاعات اینترنت شبکه اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شورا هنوز به بحث مصارف بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ورود نکرده است / سخنگوی شورای شهر تهران

انتشار خبر در نظر گرفتن ۴۵ میلیارد تومان بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت «پاداش‌های اتفاقی» اعضای شورای شهر را بر روی این ردیف‌ها حساس کرده است.

شورا هنوز به بحث مصارف بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ورود نکرده است / سخنگوی شورای شهر تهران

سخنگوی شورای شهر تهران: شورا هنوز به بحث مصارف بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ورود نکرده است

عبارات مهم : شهرداری

انتشار خبر در نظر گرفتن ۴۵ میلیارد تومان بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت «پاداش های اتفاقی» اعضای شورای شهر را بر روی این ردیف ها حساس کرده است.

هفته گذشته اعتمادآنلاین در بررسی ردیف های بودجه شهرداری تهران، ردیف هایی را انتشار داده است که تصویر العمل هایی زیادی به همراه داشت. یکی از این ردیف ها که در برابر آن عدد ۴۵ میلیارد تومان به چشم می خورد، تحت عنوان «پاداش اتفاقی» و ردیفی دیگر با ۴۰ میلیارد بودجه تحت عنوان «اختصاص به اشخاص حقیقی و مؤسسات» در لایحه بودجه شهرداری جهت سال ۹۷ آمده بود.

شورا هنوز به بحث مصارف بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ورود نکرده است / سخنگوی شورای شهر تهران

طی این چند روز بعضی اعضای شورای شهر خبر از بررسی این عنوان داده اند البته سخنگوی این شورا به اعتمادآنلاین گفت: «فعلاً فقط منابع لایحه بودجه سال ۹۷ در شورا بررسی شده است و هنوز وارد بحث مصارف نشده ایم و قرار است که این عنوان در جلسات آینده بررسی شود.»

علی اعطا در جواب اینکه آیا اعضای شورای شهر بر روی بعضی ردیف های خاص حساس شده است اند یا نه، می گوید: «به هر حال نماینده ها تحقیقات خودشان را شروع کرده اند و با توجه به اینکه بررسی مصارف بودجه در دستور کار هر سه جلسه آینده شورای شهر واقع شده است است نماینده ها بر روی ردیف های خاص متمرکز شده است اند. حالا باید ببینیم تصمیم آنها در صحن چه خواهد بود.»

انتشار خبر در نظر گرفتن ۴۵ میلیارد تومان بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت «پاداش‌های اتفاقی» اعضای شورای شهر را بر روی این ردیف‌ها حساس کرده است.

واژه های کلیدی: شهرداری | شورای شهر | لایحه بودجه | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs