تکان – ضربه ارسال تصویر ازدواج تحقیقات

تکان – ضربه: ارسال تصویر ازدواج تحقیقات استفاده اطلاعات اینترنت شبکه اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چک دوربین‌ها با دستور رییس پلیس راهور ، شناسایی دو فوتبالیستی که در اتوبان کورس گذاشتند

رئیس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در تصویر العمل به خبر کورس گذاشتن دو فوتبالیست در اتوبان از چک دوربین‌ها جهت بررسی این عنوان و برخورد با تخلف خبر

چک دوربین‌ها با دستور رییس پلیس راهور ، شناسایی دو فوتبالیستی که در اتوبان کورس گذاشتند

شناسایی دو فوتبالیستی که در اتوبان کورس گذاشتند/ چک دوربین ها با دستور رییس پلیس راهور

عبارات مهم : برخورد

رئیس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در تصویر العمل به خبر کورس گذاشتن دو فوتبالیست در اتوبان از چک دوربین ها جهت بررسی این عنوان و برخورد با تخلف خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مهماندار در این باره اظهار کرد: بعد از شنیدن این خبر بالافاصله مسئولین امر و کارکنان در بخش های متفاوت را مامور کردیم تا تصویرهای را در آورند و اگر تخلفی به وسیله دوربین ها ثبت شده است باشد ، بالافاصله پرونده تشکیل و اطلاعات تکمیل نیز خواهد شد.

چک دوربین‌ها با دستور رییس پلیس راهور ، شناسایی دو فوتبالیستی که در اتوبان کورس گذاشتند

وی افزود: بعد از تشکیل پرونده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این افراد احضار خواهند شد و حتما برخورد قضایی با آنها صورت خواهد گرفت لیکن حرکات خطرناک و حرکاتی که نظم عمومی را در سطح شهر برهم زند، جرم تلقی می شود و موظفیم پرونده مورد نیاز را تشکیل داده و به دادسرا ارسال کنیم.

رئیس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ با بیان اینکه جریمه ونمرات منفی در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز اعمال خواهد شد اظهار کرد:باتوجه به اینکه خبر آن تازه به دست ما رسیده است از همکارانم درخواست کردم که جزییات را مشخص کنند و حتما پیگیری خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ در تصویر العمل به خبر کورس گذاشتن دو فوتبالیست در اتوبان از چک دوربین‌ها جهت بررسی این عنوان و برخورد با تخلف خبر

وی در یگ گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه دو فوتبالیست مذکور شناسایی شده است اند، خاطرنشان کرد: اطلاعات از طریق دوربین ها ثبت شده است بنابراین اطلاعات و تصویرهای را بررسی خواهیم کرد .اگر رفتارشان فقط تخلف رانندگی باشد که حتما با جریمه و اعمال قانون و دادن نمره منفی برخورد خواهیم کرد ولی اگر رفتارشان منجر به وحشت و وحشت شهروندان و اخلال در نظم باشد، پرونده جهت پیگیری به دادسرا ارسال خواهد شد.

چک دوربین‌ها با دستور رییس پلیس راهور ، شناسایی دو فوتبالیستی که در اتوبان کورس گذاشتند

واژه های کلیدی: برخورد | پرونده | دوربین | شناسایی | اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs