تکان – ضربه ارسال تصویر ازدواج تحقیقات

تکان – ضربه: ارسال تصویر ازدواج تحقیقات استفاده اطلاعات اینترنت شبکه اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی باید مردم احساس کنند دولت به جد پیگیر مطالبات آنهاست

معاون اول مدیر جمهور با اشاره به اینکه نباید دخالت بیجا در زندگی مردم کرد: باید حس دولت داری مردم را تقویت کنیم.

باید مردم احساس کنند دولت به جد پیگیر مطالبات آنهاست

باید مردم احساس کنند دولت به جد پیگیر مطالبات آنهاست

عبارات مهم : احساس

معاون اول مدیر جمهور با اشاره به اینکه نباید دخالت بیجا در زندگی مردم کرد: باید حس دولت داری مردم را تقویت کنیم.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری امروز در همایش استانداران سراسر کشور در وزارت کشور اظهار کرد: استانداران با تدبیر زحمت های مردم و تهدیدات کشورها را کم کردن دهند.

وی افزود: بااهمیت ترین اقدام دولت این است که امید و اعتماد به عنوان بااهمیت ترین سرمایه اجتماعی کشور زیاد کردن یابد. بعضی تلاش می کنند مردم را نامید کنند. باید رضایت مردم را به نحو مطلوب بدست آوریم.

جهانگیری خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که مردم احساس کنند، دولتی دارند که خواسته های آنها را محقق می کند، تقویت حس دولت داری یعنی این حس در مردم پیدا شود که دولت به جد پیگیر مطالعات آنهاست. گروه های خودسر هنگامی که ایجاد می شود که حس دولت داری مردم تضعیف شود.

وی تاکید کرد: جهت تحقق مطالبات مردم باید دولت را تقویت کنیم،دولت توانمند، نظام را توانمند می کند. اشتباه است که عده ای فکر می کنند با دولت ضعیف می توان نظامی قدرتمند داشت .

جهانگیری تاکید کرد: در گفت وگو با جامعه زیاد اقدام کنید، دستگاه ارتباطی ما ضعف دارد، مسئولان دولتی با بخش های متفاوت جامعه در ارتباط باشید. یک روز تخصیص داده شده است دهید جهت ارتباط و دیدار با مردم.

معاون اول مدیر جمهور با اشاره به اینکه مسئولان دولتی باید از برنامه های دولت دفاع کنند گفت: خیلی بد است یک مسئول دولتی حتی بک بار از بر نامه های دولت و مدیر جمهور حمایت نکرده است.

باید مردم احساس کنند دولت به جد پیگیر مطالبات آنهاست

واژه های کلیدی: احساس | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs