تکان – ضربه ارسال تصویر ازدواج تحقیقات

تکان – ضربه: ارسال تصویر ازدواج تحقیقات استفاده اطلاعات اینترنت شبکه اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی جراحت شدیدسروافزایش خطرابتلابه زوال عقل

محققان فنلاندی دریافتند جراحت‌های شدید سر به خاص در میانسالی موجب زیاد کردن خطر مبتلا شدن به زوال عقل در سال‌های بعد می‌شود.

جراحت شدیدسروافزایش خطرابتلابه زوال عقل

جراحت شدیدسروافزایش خطرابتلابه زوال عقل

عبارات مهم : محققان

محققان فنلاندی دریافتند جراحت های شدید سر به خاص در میانسالی موجب زیاد کردن خطر مبتلا شدن به زوال عقل در سال های بعد می شود.

به گزارش ایرنا از مدیکال ساینس، محققان میزان خطر مبتلا شدن به زوال عقل را در بین اشخاص کمتر از 65 سال که از عوارض ضربه مغزی زحمت می برند، مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیقات اوضاع سلامت بیش از 40 هزار بیمار فنلاندی بین 18 تا 65 سال که به علت مبتلا شدن به ضربه مغزی خفیف، میانگین یا شدید بین سال های 1987 تا 2014 میلادی در بیمارستان خوابیدن شدند، به مدت 11 سال مورد بررسی و ردگیری قرار گرفت.

جراحت شدیدسروافزایش خطرابتلابه زوال عقل

در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که در اشخاص مبتلا به ضربه مغزی میزان خطر مبتلا شدن به زوال عقل در مقایسه با سایرین زیاد است و شدت این خطر به شدت جراحت اولیه بستگی دارد.

بر اساس این تحقیقات 3.5 درصد از اشخاص مبتلا به ضربه مغزی میانگین و شدید، در سال های بعدی زندگی خود به بیماری های انحطاط عصبی مانند زوال عقل مبتلا می شوند. این میزان به طور چشمگیری بیش از میزان میانگین ابتلای اشخاص همسن گروه مورد آزمایش است که دچار ضربه مغزی نشده اند.

محققان فنلاندی دریافتند جراحت‌های شدید سر به خاص در میانسالی موجب زیاد کردن خطر مبتلا شدن به زوال عقل در سال‌های بعد می‌شود.

این در حالی است که تنها 1.6 درصد از اشخاص مبتلا به ضربه مغزی خفیف به بیماری های انحطاط عصبی مانند زوال عقل مبتلا می شوند. بنابراین اشخاص مبتلا به ضربه مغزی میانگین و شدید در مقایسه با اشخاص مبتلا به ضربه مغزی خفیف، 90 درصد زیاد در معرض خطر مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه PLOS Medicine انتشار یافته است

واژه های کلیدی: محققان | تحقیقات | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs